Intro


alegria betyder glæde

Vi har valgt navnet fordi vi tror på, at glæde er så tæt forbundet med kreativitet, innovation og resultater, at du ikke kan have det ene uden det andet. Vi tror også på, at varig personlig og professionel udvikling drives af glæde.

Det tror vi på

Vi bruger ikke mange tal, men der er er nogle tal vi tror på

70-20-10

Vi tror på, at langt det meste udvikling foregår i hverdagen. Derfor forsøger vi at få mest muligt af vores indsats til at foregå netop dér. Vi skygger ledere i det daglige, vi arbejder målrettet med coaching og kommunikation af medarbejdere, vi bringer kunderne helt ind i kursuslokalet og vi skaber de positive strukturer, der kan vare længe. Også når vi ikke længere er der.

3:1

Vi tror på, at alle gerne vil udvikle sig professionelt og gøre et godt stykke arbejde. Vi ser, at den bedste vej frem er at tage udgangspunkt i det der allerede virker, og samtidig få øje på bøvlet. Vi ved, at ærlig feedback og direkte fokus på begge dele fungerer.

  • 70% af al læring foregår i hverdagen
  • 20% som feedback & coaching
  • 10% som kurser & undervisning
  • 3:1 betyder, at udvikling kommer ved at fokusere 3 gange så meget på dine styrker som på dine udfordringer
Hvem er vi:

Ann Hjælmhof

Konsulent

Mikkel Schjøtz

Teambuilding instruktør

Ydelser

Vi arbejder primært casebaseret, med værktøjer og forløb, som udvikles på baggrund af de konkrete udfordringer. Vores metode stiller krav og giver resultater samt arbejdsglæde og engagement.

Hvis du vil vide mere om den måde vi arbejder på, eller de resultater vi har opnået sammen med vores kunder, så ring til os, og lad os mødes.

Skyggedage

Her arbejder vi med udvikling, der hvor den finder sted. Vi deltager i ledermøder, 1-1 sessioner og tavlemøder, vi observerer og erfarer og på den måde klædes vi på til at give den enkelte leder direkte og personlig feedback. Feedback sessionerne foregår både som mindre ad hoc blokke samt som et længere forløb, hvor der kan arbejdes i dybden med styrker og udfordringer. Skyggedage giver mulighed for at fokusere på både tværgående samt individuelle temaer og er en meget håndgribelig måde at arbejde med ledelsesudvikling på.

Lederens frikvarter

Her arbejder vi på tværs af ledelseslag og giver ledere mulighed for at lære af hinandens erfaringer, successer og udfordringer. Vi tilrettelægger omkring 8 årlige møder (gerne i samklang med organisationens årshjul) i 3-4 ledelseslag, og skaber læring på tværs af organisationen. Frikvarterene er forløb der fylder godt op i lederes ’ledelsesrygsæk’ og skaber derudover varige netværk i organisationen.

Ny ledelse

Her arbejdes der med ledelse fra A-Z. Vi skaber et rum hvor der tales forskelligheder, konfliktløsning, forandringsledelse, den svære samtale og meget andet, og vi klæder nye ledere på til nye udfordringer. Vi benytter profileringsværktøjer (Insight) for at sikre forståelse af egne styrker og udfordringer, og vi har fokus på temaer som samarbejde, kommunikation og situationsbestemt ledelse. Forløbet giver mulighed for at tilgodese individuelle styrker og behov og danner et solidt grundlag for nye ledere til at håndtere konkrete udfordringer.

Coaching

Vi har gode erfaringer med ’coaching klippekort’ som kan bruges efter behov. Coachingen kan have forskelligt fokus, lige fra hvordan man håndterer change processer til strategisk sparring, og kan være et stand-alone forløb eller foregå i forbindelse med programmer, f.eks classroom training. Vores coaching forløb vil altid tage udgangspunkt i styrker, men også adressere udfordringer, og afsluttes med direkte og brugbar feedback.

Et team i himlen

Et velfungerende, high performance team evner at bruge hinandens styrker og reproducere successer. Udfordringer håndteres, forskelligheder accepteres og udnyttes positivt. Hvordan kan teamet blive ved med at gentage arbejdsglæden og det gode samarbejde? Hvordan sikrer man, at teamets drive og engagement fortsætter? Her arbejder vi med at opbygge strukturer, både procesmæssigt og rent menneskeligt, som vil skabe en stabil platform for at det velfungerende team forsætter med at bevare engagementet og være en helt igennem langtidsholdbar succes.

Et team i helvede

Her er det mere teamets arbejdsbetingelser end teamet som sådan vi kigger på. Et team i helvede er et, der påvirkes af manglende ledelse, højt sygefravær, dårlig performance, usikkerhed omkring fremtiden eller andre negative faktorer. Hvordan støtter man dette team i at komme videre, få arbejdsglæden og engagementet tilbage og komme ind i et positivt loop? Her arbejder vi målrettet med at vende udfordringer til muligheder, forbedre kommunikationen i teamet og supportere teamet i at bevæge sig op og ud, væk fra status quo.

Et langdistance team

Én familie i det daglige, en udvidet familie ind imellem. Dette er en virkelighed, som også kan give udfordringer i teams der arbejder på tværs i organisationen, har kolleger i andre tidszoner eller meget stor rejseaktivitet. Hvordan får man arbejdsglæde, overskud og engagement ind i teamet, når der er konstante og betydelige variationer i dagligdagen? Her arbejder vi med kommunikation, omgangsformer, arbejdskulturer og forståelse for og accept af forskelligheder.

Et nyetableret team

Her har vi fokus på at vende udfordringerne forbundet med at være et nyetableret team til positive oplevelser, hvor forskelligheder styrker teamet og nye kolleger skaber nytænkning. Hvordan giver man reel ’tilladelse’ til det nye, hvordan bliver teamets medlemmer inklusive og hvordan finder man arbejdsglæden sammen? Arbejdskultur, kommunikation, team-værdier og forskelligheder er omdrejningspunkter og det endelige mål er et mere sammensmeltet team med drive og glæde ved at skabe nyt.

Kommunikation

Hvordan får man en specialist til at kommunikere, så alle kolleger forstår betydningen af det der bliver sagt? Hvordan skaber man dialog mellem mennesker, så ingen føler sig overhørt? Her arbejder vi målrettet med coaching og feedback og går i dybden med personlige udfordringer, der kan påvirke ens kommunikation i den forkerte retning. Vi ser på førstehåndsindtryk, kropssprog, stemmeføring og ordvalg. Målet er, at opnå det bedst mulige udgangspunkt for, at det ikke er kommunikationsevnen der betinger ens arbejdsglæde og succes på arbejdsmarkedet.

Coaching

Professionel coaching kan tage mange former, men fælles er altid at finde ind til, hvad der skaber glæde og engagement. Hvor trives du bedst? Hvilke opgaver giver dig energi og hvor tæt interaktion med kolleger er nødvendig for, at du får et drive der bringer dig videre? Vi arbejder målrettet med at finde det rigtige professionelle match for den enkelte og ser på, hvilke muligheder der eksisterer, for at erfaring, uddannelse og passion kan smelte sammen i og med bestemte jobs. Vi bruger ofte ’klippekort’, så man kan få coaching og feedback når der er brug for det, hvilket giver fleksibilitet og relevans i forhold til konkrete professionelle udfordringer.

Arbejdsglæde

Her arbejder vi med at finde eller genfinde arbejdsglæden og engagementet hos den enkelte eller i et team. Vi ser på kommunikation, forskelligheder, wellbeing og work-life balance og vi foreslår handlingsplaner og konkrete tiltag der øger glæde og engagement i det daglige arbejde. Forløbet kan foregå som personlig coaching, workshops eller team-building, alt afhængig af opgaven.

Stress & robusthed

Manglende engagement, højt sygefravær, dårlig performance, mobning og psykisk ubalance. Alt sammen udfordringer som enhver arbejdsplads har mødt, og mange enkeltpersoner lidt under. Vi har erfaring med, at forbedret kommunikation, forståelse for forskelligheder, generel inklusivitet og compassion (medfølelse) er de rigtige temaer at arbejde med i disse situationer. Alt efter opgavens omfang, tilrettelægger vi forløb, som nænsomt og med respekt går i dybden med udfordringerne og identificerer muligheder for genskabe balance, modstandsdygtighed og arbejdsglæden.

Design af talent management / For de mange og for de få

Mange organisationer er usikre på, hvordan talent management skal gribes an. Hvordan sætter man et program sammen, hvordan skal udvælgelsesprocessen foregå, skal det være et såkaldt ’rent’ talent program, skal det synkroniseres med forretningsstrategien, årshjulet eller den globale organisation? Vi har solid erfaring med talent management, program-baseret såvel som forløb for mindre grupper eller individer. Vi er med når forløbet skal designes, eksekveres og når der skal laves vurderinger og opfølgning.

Coaching

Udover class-room training, workshops og seminarer, har talent udviklingsforløb altid fokus på coaching i form af individuel sparring og direkte feedback. Dette er erfaringsmæssigt den bedste måde, at give deltagerne i forløbet konkret og brugbar input til deres professionelle fremtid og muligheder, og det giver basis for, at opnå selvindsigt og lære at se personligt ’bøvl’ i øjnene. Coaching sessionerne skaber et rum, hvor udfordringer kan diskuteres og positiv udvikling kan foregå.

Lederen som talentudvikler

Alle medarbejdere har talenter som skal plejes og tilgodeses, for at arbejdsglæde og engagement eksisterer. Men ikke alle medarbejdere skal udvikles til at kunne påtage sig en lederfunktion, og det er der, lederens rolle som talentudvikler især spiller ind. Vi supporterer lederen eller ledergruppen i hvordan man gør; hvad er god sparring, hvordan giver man konstruktiv feedback og hvordan skaber man et netværk på tværs af organisationen som kan støtte op omkring talentudvikler opgaven, f.eks. som mentor eller sparringspartner.

Talentprogrammer

Vi har mange års erfaring med opbygning af talentprogrammer i store og mindre virksomheder. Vi har etableret både lokale og globale programmer, og vi er hjemmevante kursusledere, facilitatorer, coaches og sparringspartnere når programmerne finder sted. Vi ved, at en vigtig del af et talentprogram er opfølgning og vi sætter en ære i, at der er helt konkrete resultater i organisationen efterfølgende. Programmerne skræddersys til den enkelte organisation og vil typisk være bygget op som moduler over nogle måneder, der afslutningsvis føder ind i de endelige talent assessments.

HR livlinien

Mindre virksomheder har ikke altid egen HR-afdeling eller HR-partner, og det er her vi kommer ind i billedet; som HR-partner i en kortere eller længere periode, som ekstra HR-assistance hvis bølgerne går højt eller som sparringspartner for ledelsen omkring udfordringer indenfor HR-området. Vi rykker også gerne ud bare i nogle få timer, hvis der er brug for rådgivning i helt specifikke sager.

Rekruttering

Vi har mange års erfaring med rekruttering af den rigtige medarbejder. Vi er med på sidelinien når den bedst mulige kommunikation omkring jobbet skal formuleres, vi screener de første ansøgninger og vi tager både de første og de sidste interviews, inden et par kandidater skal videre til det sidste interview hos ledelsen.

Udvikling & afvikling

Har du eller din virksomhed brug for sparring eller rådgivning omkring medarbejdere med dårlig performance eller medarbejdere der skal afvikles på en respektfuld måde? Vores mangeårige erfaringer som HR-partnere i store organisationer har givet os et solidt grundlag, både forretningsstrategisk og rent menneskeligt, til at kunne støtte op omkring den gode proces, hvor alle parter kommer igennem på en helt igennem ordentlig facon.

Strategisk HR sparring

Er du ny leder eller erfaren leder med krævende, nye opgaver? Er I et ledelsesteam der søger nye veje og har brug for strategisk sparring? Vil du/I rådgives om motivation af medarbejdere? Skal du/I sætte et nyt hold og ønsker at skabe engagement og arbejdsglæde fra begyndelsen? Uanset udfordringen, kan vi støtte op, rådgive og coache.

Indtryk & Aftryk

alegrias ambition er at sætte blivende aftryk og finde varige løsninger.
Vi tager altid udgangspunkt i der, hvor glæden, styrkerne og drivet kommer fra.
Men vi kigger også nærmere på bøvlet.

Vores kunder har valgt os, fordi de tror på, at engagement og arbejdsglæde er den bedste vej til varig, positiv udvikling. Og de har valgt os, fordi vores facon er direkte, tæt på og til tider udfordrende. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om vores indtryk af opgaver – og hvordan vi kunne tænke os, at opnå det bedst mulige aftryk hos dig og din virksomhed.