Novo Nordisk

Formålet med udviklingsforløbet var, at udvikle et dedikeret forløb for en administrativ gruppe, ud fra nogle prædefinerede områder, hvor gruppen havde identificeret et behov for konkret, professionel udvikling. alegria skabte, i tæt samarbejde med Marketing, Novo Nordisk, en række workshops med forskellige temaer, seks i alt – fordelt over seks måneder. Opgavens hovedformål var, at supportere 55 administrativt ansatte i området med professionel og personlig udvikling. Temaerne for de seks workshops fokuserer på emner som professionel sparring, udvikling i egen stilling, ressource håndtering, robusthed, wellbeing og arbejdglæde.

Målet var, at give deltagerne bedre indsigt i egne ressourcer og muligheder i nuværende stilling samt at give dem en række værktøjer til at håndtere udfordringer og skabe et administrativt netværk på tværs af Marketing.
Udviklingsforløbet er et modul-baseret udviklingskoncept, som kan adapteres til andre personale grupper, dog ikke ledergrupper.

Mette Jul, PA til SVP, Marketing