Dette dokument beskriver relevante GDPR processer hos alegria. Dokumentet opdateres ved behov, men som minimum en gang årligt, herudover opdateres også årligt konsekvensvurderingen for behandling af persondata.

Proces for sletning af persondata

Persondata slettekriteriet i alegria er følgende: Persondata slettes to år efter sidste afsluttede forløb med personen.

For data der opbevares i Office 365, sker der hvert kvartal en manuel sletning af de persondata der opfylder slettekriteriet.

For papirnotesbøger sker en årlig gennemgang af notesbøger og hvis dataene i notesbogen opfylder slettekriteriet makuleres eller brændes notesbogen så evt. persondata er sikkert slettet.

 

Lovlighed af databehandling

Alegria er databehandler på vegne af diverse firmaer og skal derfor sikre at den databehandling der udføres overholder GDPR reglerne.

Alegria foretager kun databehandling når der foreligger en skriftlig aftale med dataejer og overholder de instrukser for databehandling som dataejer giver.

Alegria må kun udføre databehandling der ligger i forlængelse med de primære aktiviteter alegria tilbyder nemlig coaching og anden personale eller teamudvikling. Dette betyder at Alegria opbevarer og udveksler følgende persondata i elektronisk format: navn, efternavn, telefonnummer, email adresse, med dataejere og underleverandører.

Dataene benyttes til at kunne identificere personer og kunne kommunikere med dem i det forløb personen deltager i.

Alegria foretager kun databehandling der er nødvendig for leveringen af en aftalt ydelse. Dette betyder at Alrgria eksempelvis ikke laver databehandling på:

  • data om børn,
  • data om personer der ikke er en del af et aftalt forløb
  • data der ikke er direkte nødvendige for de primære aktiviteter

Hvis der i et forløb er behov for at der foretages en personlighedstest videregiver Alegria navn og emailadresse til den relevante underleverandør.

 

Underleverandører

Alegria benytter tre underleverandører:

  • Microsoft, leverer Office 365 hvor persondata primært opbevares og udveksles
  • Insights.com, leverer personlighedstest og rapporter om personlighed baseret på testen
  • A&D Resources, leverer personlighedstest og rapporter om personlighed baseret på testen

 

Der er indgået databehandleraftale med alle tre underleverandører.

Hvis alegria skifter underleverandører vil relevante dataejere blive informeret.

Ved indgåelse af aftaler med alegria accepterer dataejer at alegria følger de GDPR processer der er beskrevet i dette dokument samt at de beskrevne underleverandører benyttes.