Kræftens Bekæmpelse

En gruppe nye ledere hos Kræftens Bekæmpelse havde et ønske om, at fylde deres ledelsesrygsæk bedre op. Ved hjælp af profileringsværktøjer fik de 8 ledere først og fremmest hver især et solidt indblik i egne styrker og faldgrupper og gennem direkte feedback blev den indsigt kanaliseret over i nogle ’greb’ som kan benyttes i daglig ledelse. Der tages altid udgangspunkt i styrker; hvordan udnyttes de optimalt, hvordan kan man fortsat udvikle dem, og hvornår kan man risikere at bruge dem for ihærdigt, hvilket kan have en negativ effekt på andre. Ved at gå i dybden med denne og andre faldgrupper, får vi italesat emner der kan være svære at tackle, ikke mindst som ny leder.
Temaer som hvordan man motiverer andre, kommunikation, team-mål, robusthed samt ikke mindst arbejdsglæde og engagement var på dagsordenen.