Novo Nordisk

Formålet med opgaven var at supportere et relativt nyt team i at blive bedre til at tackle hverdagens udfordringer, sammen og hver for sig. Teamet består af 15 personer, hvoraf de 7 er nye, og de er generelt under leveringspres. Derudover karakteriseres teamet ved at bestå af meget forskellige profiler. Ved at bruge profileringsværktøjet ’Insight’ fik teamet et solidt indblik i og forståelse for hinandens forskelligheder og gennem outdoor teambuilding og specifikke samarbejdsøvelser opnåede teamet hurtigt forbedret kommunikation og samhørighedsfølelse omkring leverancer.

Ved at bruge direkte feedback i sparringssessioner, blev der arbejdet målrettet med at kanalisere individuelle styrker ind i teamet, så den positive gruppedynamik og øget arbejdsglæde blev skabt.

Gitte Pontoppidan