Novo Nordisk

Formålet med opgaven var, at styrke en ledelsesgruppe (11 i alt) i deres udvikling og selvindsigt. Ved at bruge skyggedage, hvor konsulenten følger den enkelte leder i hans/hendes dagligdag, identificeres styrker og udviklingspunkter. Formen er direkte feedback i mindre blokke samt et par længere forløb, hvor man går i dybden og kigger fremadrettet. Selve forløbet struktureres med 6 dage til hver leder over en 9 måneders periode, og konsulenten deltager i forudbestemte ledelsesmøder, 1-1 sessioner, tavlemøder etc. Meningen er, at få så bredt et billede af lederen som muligt.

I Novo Nordisk vil der typisk være nogle fokus temaer som tager udgangspunkt i Novo Nordisk Way’s ’10 Essentials’, som er en række værdisæt og etiske grundregler der danner basis for den helt unikke Novo Nordisk ånd. Derudover vil konsulenten i samarbejde med den enkelte leder identificere nogle individuelle temaer, som lederen ønsker belyst.

Skyggedage fungerer optimalt som udgangspunkt for udvikling og læring indenfor kommunikation og personlig gennemslagskraft og giver samtidig et solidt og brugbart indblik i den svære kunst at lede opad eller nedad, samt situationsbestemt ledelse.

Michael Møllmann