Skat

Talent udviklingsprogrammet hos SKAT blev designet, gennemført og afviklet i tæt samarbejde med Gitte Thiisgaard, ansvarlig for Leder-og talentudvikling hos HR, SKAT. Ønsket var, at udvikle et program som ikke var baseret på hverken hurtige eller nemme løsninger, men etablere et forløb der leverede solide og varige løsninger i samklang med organisationens behov.
Programmet skabte et trygt og tillidsfuldt rum for udvikling, både på direktør, leder og medarbejder niveau. Vores primære opgave var, udover selve samarbejdet omkring udvikling af programmet, at fungere som coach for både talenter og ledere. Vanskelige udfordringer blev italesat samtidig med, at programmet havde primær fokus på styrker og drive.

” Mette er en skarp iagttager og med en høj grad af empati formår hun med udvikling for øje at italesætte selv svære emner over for både individer og grupper på alle niveauer i organisationen.”

Gitte Thiisgaard